Çorlu Madeni Eşya ve Elektrikli Aletler Sanatkarları Esnaf Odası : Makale Detay
1488
İŞYERİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bağ-Kur'dan İstenen Belgeler

1479 Sayılı Kanun; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar, Bağ-Kur sigortalısı sayılır.

1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

İlgili Belediyeden İstenen Belgeler

1) Nüfus Cüzdanı Örneği,

2) Vergi Levhası,

3) Esnaf Sicil Kaydı,

4) Oda Kayıt Belgesi,

5) Tapu veya Kira Kontrat Fotokopisi,

6) 2 Adet Resim

7) Pul

Milli Eğitim bakanlığınca eğitim ve belgelendirilmesi yapılan 110 meslek dalında ustalık belgesi ile başvurarak, matbu formları doldurularak incelemeye verilir.

Açılacak İşyeri Büyükşehir Belediye sınırları içinde ise;

-Belediye o yerin uygun olduğuna dair muvafakat veriyor.
- Noter tasdikli Muvafakat Belgesi (mesken ise kat maliklerinden alınan izin)


Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğu'ndan İstenen Belgeler

1) İşyeri İkametgah İlmühaberi,

2) Vergi Levhası Fotokopisi,

3) Kimlik Fotokopisi,

4) 2 Adet Resim,

5) Sicil Harcının yatırıldığına dair Banka Dekontu,

6) Sicil İlan Bedelinin yatırıldığına dair Banka Dekontu


İlgili Meslek Odası'ndan İstenen Belgeler

1) İşyeri İkametgah İlmühaberi,

2) Vergi Levhası Fotokopisi,

3) Kimlik Fotokopisi,

4) 2 Adet Resim,

5) Sicil Harcının yatırıldığına dair Banka Dekontu,

6) Sicil İlan Bedelinin yatırıldığına dair Banka Dekontu


Vergi Dairesinden İstenen Belgeler

1) Bildirim Formu doldurulur.

2) Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi,

3) İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4) İkametgah İlmühaberi,

5) İşe Başlama Formu,

6) Nüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

Resmi Gazete
Esnaf Sicil Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu
Kobi Bilgi Sitesi
ETKİNLİK TAKVİMİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Çorlu Belediyesi
Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu
Türkiye İş Kurumu
Kosgep
Türk Patent Enstitüsü
Avrupa Birliği Bakanlığı