Çorlu Madeni Eşya ve Elektrikli Aletler Sanatkarları Esnaf Odası : Duyuru Detay
1093
MESLEKİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME PROJESİ PİLOT UYGULAMASI

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Müdürlüğü 27.01.2017 tarih ve 1115472 sayılı yazılarında; Çerkezköy ve Çorlu bölgelerinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 12 adet AR-GE merkezi işletmelerin bulunduğunu bildirerek; bu bölgelerdeki işletmelerin faaliyet alanlarında eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri ile işletme temsilcilerinin bir araya getirilmesi ve mesleki eğitimde kalitenin artırılması için gerekli çalışmanın yapılması istenmiştir.

Bu bağlamda; İlimizde Okul-Sektör işbirliği içinde sektörün görüş ve önerilerini alarak okullarımızdan sektörün istediği nitelikte sadece üreten değil, aynı zamanda düşünen, araştıran, sorgulayan, böylece üretime daha fazla katkı sağlayan kaliteli ve deneyimli elemanlar yetiştirmek, ayrıca okullarımızdan mezun olan öğrencilerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla; Valilik makamının 18/07/2017 tarih ve 10888371 sayılı olurları ile, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Bölüm sorumlusu Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü başkanlığında sanayi sektörünün yoğunlukta olduğu Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinin İlçe Milli Eğitim müdürleri ile mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğüne bağlı okul müdürlerinden "Mesleki Eğitimi Geliştirme Komisyonu" oluşturulmuş olup, komisyon toplantısında alınan kararlardan bazıları aşağıdadır.

Anket Çalışması;

a-)  Sektörün istihdam alan/dalları, bu alan/dallarda mevcut çalışan kişi sayısı ve ihtiyaç olup olmadığı

b-)  Sektörün istihdam alan/dallarında çalışan ve çalıştırmak istediği personel nitelikleri

c-)  Sektörün istihdam edeceği personelde/işletmelerde mesleki eğitimi için çalıştıracağı öğrencilerde/çıraklarda hangi nitelikleri aradıkları, hangi profilde personel/öğrenci bekledikleri

Sorularına cevap içeren anket/saha çalışmasının yapılması.

İşletmenize anket uygulamak amacıyla gelen koordinatör öğretmen/alan şeflerine gerekli işbirliğinin ve kolaylığın gösterilmesi için gereğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Rüstem Duman

Resmi Gazete
Esnaf Sicil Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu
Kobi Bilgi Sitesi
ETKİNLİK TAKVİMİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Çorlu Belediyesi
Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu
Türkiye İş Kurumu
Kosgep
Türk Patent Enstitüsü
Avrupa Birliği Bakanlığı